Home / Yağış Şekilleri

Yağış Şekilleri

Yağmur veya Yüksek Nem

Yağmur veya Yüksek Nem: Uçağın kanat yüzeyindeki sıcaklık 0°C (32°F) veya altında olduğunda kanat yüzeyinde buz veya don oluşturan su, görünür ıslaklık veya nemdir.

Read More »

Soğuk Emme Etkisi

Soğuk Emme Etkisi: Bir uçağın yüksek irtifada uçuş yaptıktan sonra henüz yere inmiş ya da çok soğuk yakıt ile ikmal edilmiş olması sonucu kanatlarında çok soğuk yakıt bulunması durumunda o uçağın kanatları soğuk emmiş denir. Soğuk emmiş bir uçak yerdeyken yağışa her maruz kaldığında şeffaf buzlanma oluşabilir. -2°C ile +15°C …

Read More »

Orta Şiddette ve Yoğun Donan Yağmur

Orta Şiddette ve Yoğun Donan Yağmur: Çapları 0.5 mm’den (0.02 inç) büyük damlalar halinde veya çisentinin aksine birbirlerinden geniş aralıklarla ayrı ayrı inen daha küçük damlalar halinde düşen, yere veya açıktaki diğer yüzeylere temas ettiğinde donan, sıvı haldeki su damlacıklarından oluşan yağış türüdür. Sıvı haldeki su damlacıklarının ölçülen yoğunluğu, 2.5 …

Read More »

Kar Tanecikleri

Kar Tanecikleri: Beyaz, opak buz parçacıklarından oluşan yağış türüdür. Bu parçacıklar yuvarlak veya bazen de konik biçimli olup, çapları yaklaşık olarak 2-5 mm (0.08-0.2 inç) arasındadır. Kar tanecikleri kolaylıkla ezilen kırılgan bir yapıya sahip olup, sert yüzeylerden seker ve parçalanabilirler. Holdover time açısından kar tanecikleri kar olarak kabul edilmelidir.

Read More »

Kar Zerrecikleri

Kar Zerrecikleri: 1 mm’den (0.04 inç) küçük çaplardaki, oldukça düzleşmiş veya genleşmiş çok küçük beyaz veya opak buz parçacıklarından oluşan yağış türüdür. Kar zerrecikleri, sert yüzeylerden sekmez ve parçalanmazlar.

Read More »

Kar

Kar: Çoğunlukla dallanmış, yıldız biçimli veya dallanmamış kristallerle karışık haldeki buz kristallerinden oluşan yağış türüdür. -5°C’den (23°F) yüksek hava sıcaklıklarında bu kristaller genellikle bir araya gelip kar tanelerine dönüşür.

Read More »

Hafif Donan Yağmur

Hafif Donan Yağmur: Çapları 0.5 mm’den (0.02 inç) büyük damlalar halinde veya çisentinin aksine birbirlerinden geniş aralıklarla ayrı ayrı inen daha küçük damlalar halinde düşen, yere veya açıktaki diğer yüzeylere temas ettiğinde donan, sıvı haldeki su damlacıklarından oluşan yağış türüdür. Sıvı haldeki su damlacıklarının ölçülen yoğunluğu, 6 dakikada en fazla …

Read More »

Dolu

Dolu: Çapları 5 ile 50 mm arasında değişen, ayrı ayrı veya toplu halde düşen, küçük buz kürecikleri veya parçacıklarından oluşan yağış türüdür.

Read More »